Danh sách các công trường 5 sao DELTA tháng 8/2019

Sáng ngày 10/9/2019, buổi báo cáo kết quả và trao thưởng công trường 5 sao tháng 8 năm 2019 của DELTA Group đã được tổ chức tại trụ sở tập đoàn tại 81 Lạc Trung,Hà Nội. Tham gia buổi báo cáo đánh giá có Ban Lãnh đạo DELTA Group, Ban chỉ đạo công trường 5 sao và các trưởng phó phòng. Theo đó trên tổng số 25 công trường được xếp hạng đánh giá đã có 9 công trường đạt công trường DELTA 5 sao tháng 8.
Danh sách các công trường 5 sao tháng 8/2019:
1. Công trường HD Mon
2. Công trường Khách sạn Dân Tộc
3. Công trường COCOBAY Đà Nẵng – Tòa nhà căn hộ khách sạn COR3
4. Công trường QMS Tố Hữu
5. Công trường Citadines Hạ Long
6. Công trường Vincity Grand Park Quận 9 – PK 2
7. Công trường Vincity Grand Park Quận 9 – PK 1( Hoàn Thiện)
8. Công trường Vinhomes Smart City -F1
9.Công trường 66 Tân Thành

Công trường 5 sao không chỉ là phong trào thi đua sản xuất giữa các công trường mà còn thể hiện văn hóa DELTA Group. Các hoạt động của công trường 5 sao luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, được đánh giá xếp hạng hàng tháng và cuối năm. Đây thực sự là một hoạt động đánh giá và khích lệ sản xuất thi công hiệu quả đối với các công trường của DELTA.

Bài viết liên quan