52874781 2170972856279043 3146756051961905152 O Copy

Thông báo địa điểm tổ chức chương trình đào tạo Công tác quản lý chất lượng thi công

Ban chủ nhiệm CLB LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG xin thông báo về Thời gian, địa điểm, và Nội dung chương trình đào tạo CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG như sau: – Thời gian : +Thứ bảy, ngày 2/3/2019 Từ 8h đến 17h tại Hà Nội. – Địa điểm:...

Đọc tiếp