Ban 5 sao kiểm tra các công trường khu vực phía nam

Trong thời gian từ ngày 17 – 19/06/2020 Ban kiểm tra đánh giá công trường 5 sao đã có chuyến làm việc và kiểm tra tại các công trường khu vực phía nam.

Đoàn do Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn DELTA Group, trưởng ban kiểm tra đánh giá 5 sao dẫn đầu. Tham gia cùng đoàn còn có Giám đốc Ban QLTC, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tiềm năng Delta.

Làm việc với các công trường, đoàn công tác đã chia sẻ những kết quả đạt được của Tập đoàn trong thời gian vừa qua, về chủ trương đường lối lâu dài bền vững của DELTA Group và những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án để đạt được công trường 5 sao. Qua những buổi làm việc, đoàn đã lắng nghe những chia sẻ, những ý kiến của CBNV tại các công trường. Tại các công trường CBNV đều vui mừng, phấn khởi vì sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn và hứa sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành công việc, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn, biểu dương những nỗ lực của CBNV đang làm việc trên các công trường, và đề nghị Chỉ huy trưởng, CBNV không ngừng học tập, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc. Tập đoàn luôn tạo mọi điều kiện để mỗi CBNV phát triển và trưởng thành.

Bài viết liên quan