Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ sư trẻ DELTA gặp mặt đại diện Ban giám đốc và các cố vấn

Ngay sau khi các quyết định về tổ chức, quy chế hoạt động của câu lạc bộ kỹ sư trẻ DELTA được ban hành sửa đổi, Ban chủ nhiệm kỹ sư trẻ đã tổ chức buổi làm việc với ban giám đốc, ban cố vấn câu lạc bộ.

Chiều ngày 23/7/2020, Ban chủ nhiệm mới của Câu lạc bộ kỹ sư trẻ DELTA đã có buổi làm việc chính thức đầu tiên với ban cố vấn câu lạc bộ để trình bày định hướng, kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ kỹ sư trẻ. 

Tại buổi làm việc, chủ nhiệm câu lạc bộ Nguyễn Văn Cường đã giới thiệu nhân sự, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới về nghĩa vụ, quyền lợi của thành viên theo quy chế câu lạc bộ trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, câu lạc bộ đặt ra 3 mục tiêu cốt lõi là:

  • Kết nối, tạo giá trị, truyền tải văn hóa tập đoàn.
  • Đào tạo kiến thức chuyên môn, tập trung đẩy mạnh các hoạt động học hành thực tế, thiết thực
  • Chia sẻ, trao đổi các phương pháp, kỹ năng nâng cao hiệu quả trong công việc

Sau 3 giờ trao đổi làm việc, ban chủ nhiệm đã được thu nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến và cả những cam kết hỗ trợ nhiệt tình của những cố vấn câu lạc bộ. Với thành phần gồm 20 người từ ban tổng giám đốc, trưởng phòng ban, giám đốc dự án, chỉ huy công trình, ban cố vấn sẽ đồng hành cùng Câu lạc bộ kỹ sư trẻ DELTA trong mọi hoạt động. 

Câu lạc bộ kỹ sư trẻ DELTA được thành lập, hoạt động từ đầu 2017 nhằm tạo môi trường giúp kỹ sư trẻ bắt nhịp và phát triển nhanh trong công việc. Tăng tốc trưởng thành của kỹ sư trẻ là mong muốn của Ban Lãnh đạo tập đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quang, cố vấn định hướng hoạt động cho câu lạc bộ khẳng định: “Ban lãnh đạo Tập đoàn tạo mọi điều kiện tốt nhất để kỹ sư trẻ hội nhập, phát huy khả năng và coi sự trưởng thành của kỹ sư trẻ là một trong những trách nhiệm của Tập đoàn. Đội ngũ kỹ sư trẻ hùng hậu chiếm phần lớn trong lực lượng trực tiếp thi công tại các công trình chính là một trong những nhân tố quan trọng đối với thành công của DELTA Group”.

Bài viết liên quan