Offline CLB Kỹ Sư Trẻ DELTA tháng 9/2019, chủ đề An toàn – Hình ảnh trên công trường

Sáng ngày 14/09/2019, tại không gian The Vuon – Tầng 3, tòa nhà D2 Giảng Võ đã diễn ra buổi Offline CLB Kỹ Sư Trẻ DELTA với chủ đề An toàn – Hình ảnh trên công trường. Với mục tiêu truyền đạt tư tưởng, tinh thần, định hướng của BGĐ...

Đọc tiếp