Kiến trúc sư

• Nhiệm vụ chính: – Kết hợp với Phòng tổng thầu, Ban kỹ thuật thi công quản lý thiết kế kiến trúc và nội thất với các dự án Delta đầu tư hoặc Delta tổng thầu D&B; – Đề xuất tham mưu Chủ đầu tư, tư vấn trong việc sử...

Đọc tiếp

Nhân viên IT

*Nhiệm vụ: – Đảm bảo hệ thống trang thiết bị văn phòng được kết nối Internet và vận hành theo yêu cầu. – Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm công nghệ, các giải pháp về phần mềm, lập thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, đề xuất việc sửa chữa,...

Đọc tiếp