Nhân viên thiết kế

Kỹ Sư 3

Mô tả công việc Thiết kế và kiểm tra bản thiết kế, theo dõi và kiểm tra việc sản xuất các ấn phẩm/ sản phẩm phục vụ công tác truyền thông và marketing như: các ấn phẩm, catalog, profile, print ads, banner, bandroll, backdrop, poster, sân khấu, không gian sự kiện/ triển lãm/ hội thảo, […]

Cán bộ kĩ thuật phụ trách cơ điện

Nhiệm vụ chính: Kiểm tra, kiểm soát phương án thiết kế phần điện, nước, đề xuất phương án thiết kế hợp lý – tiết kiệm (nếu có). Tổ chức thiết kế các dự án của Công ty. Bóc tách chủng loại vật tư, khối lượng, vật liệu. Kiểm tra, soát xét bản vẽ kỹ thuật […]

Cán bộ quản lý cung ứng vật tư

Z1189473156442 2ae2837af9fc44817d86c911b81bffc7

*Nhiệm vụ: – Kiểm tra, quản lý, giám sát, phê duyệt về lĩnh vực cung ứng vật tư. – Giám sát, nghiệm thu vật tư thiết bị (cả chất lượng, khối lượng, chủng loại và các thông số kỹ thuật khác) về dự án; việc xuất – nhập VTTB tại dự án với các bộ […]

Cán bộ quản lý copha nhôm và giàn giáo

* Nhiệm vụ: – Quản lý Cốp pha nhôm, Gangform, hệ giàn giáo, hộp….. – Kiểm tra, giám sát, phê duyệt về lĩnh vực quản lý, sử dụng, thu hồi vật tư – thiết bị. – Kiểm tra, đánh giá tính hợp lý của việc đề nghị/luân chuyển/thu hồi/thanh lý VTTB tại dự án/các dự […]

Giám sát vật tư – thiết bị tại công trường

*Nhiệm vụ: – Kiểm tra, giám sát, phê duyệt về lĩnh vực quản lý, sử dụng, thu hồi vật tư – thiết bị. – Giám sát, nghiệm thu vật tư thiết bị (cả chất lượng, khối lượng, chủng loại và các thông số kỹ thuật khác) về dự án; việc xuất – nhập VTTB tại […]