Chủ tịch DELTA Group Trần Nhật Thành trả lời phỏng vấn Bản tin tài chính kinh doanh VTV1

Ngày 14/4/2020, trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình Bản tin tài chính kinh doanh VTV1, Chủ tịch DELTA Group – Trần Nhật Thành đã đề cập đến những khó khăn đặc thù của những doanh nghiệp xây dựng trong thời điểm đại dịch Covid-19 và đóng góp ý kiến về triển khai chính sách của chính phủ để gói hỗ trợ phòng chống dịch nhanh chóng đến được với doanh nghiệp.

Bài viết liên quan