Chuyển động DELTA: Nghiệm thu bàn giao công trình Coninco Tower

Ngày đăng 21-11-2019

Chuyển động DELTA 21/11/2019 Lễ ký nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Coninco Tower