Danh sách các công trường đạt 5 sao tháng 4/2020

Ngày đăng 22-05-2020

Chủ tịch DELTA Group Trần Nhật Thành vừa kí quyết định biểu dương khen thưởng các công trình đạt 5 sao tháng 4/2020. Trong đó có 14 công trường DELTA và 9 công trường DELTA-V.
Tháng 4/2020 là giai đoạn hoạt động sản xuất thi công ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Các công trường của DELTA đã nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly, giãn cách xã hội do Chính Phủ ban hành. DELTA đã đồng lòng quyết tâm chống dịch từ Ban lãnh đạo tới cán bộ nhân viên, từ khối văn phòng tới khối công trường.Trong đó, ban chỉ huy tại các công trường đều là những tấm gương sáng điển hình khi vừa điều hành hoạt động thi công, vừa chăm lo và ổn định tinh thần đời sống cho công nhân lao động. Các công trường của DELTA đã duy trì và giữ vững văn hóa công trường DELTA luôn “5 sao” trên mọi mặt: thương hiệu – an toàn – tiết kiệm – chất lượng – môi trường làm việc.


Trong kết quả đánh giá chỉ số 5 sao các công trường tháng 4/2020: Công trường HD Mon City (Hà Nội) có các điểm số và xếp hạng cao nhất. Tiếp theo là các công trường: Học viện khoa học xã hội (TP.HCM); QMS Top Tower (Hà Nội); Vinhomes Smart City (Hà Nội) tòa D7 – D8 – D9…
Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất, nên công tác xếp loại công trường năm sao của DELTA Group năm 2020 đẩy mạnh đánh giá các tiêu chí thi công tiết kiệm, hoàn thành tốt hồ sơ thanh quyết toán đúng thời hạn.….Và các công trường QMS Top Tower (Hà Nội); Vinhomes Smart City (Hà Nội); Tòa nhà căn hộ khách sạn Cổ cò 4 (Đà Nẵng); CT3 An Phú An Khánh (TP.HCM); Sunbay Park (Ninh Thuận); Apec Mũi Né ; Học viện khoa học xã hội (TP.HCM) là những công trường được đánh giá xếp hạng cao về tiêu chí này.Phong trào thi công công trường 5 sao đã thực sự mang lại những hiệu quả tích cực trong việc hoàn thiện quy trình quản lý thi công xây dựng tại các công trường DELTA. Mô hình công trường 5 sao đang ngày dần hoàn thiện để trở thành quy chuẩn & văn hóa công trường DELTA.