Dự án đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế SCOR

Tập đoàn DELTA tổ chức Dự án đào tạo: “Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế SCOR” nhằm đào tạo nhân lực theo phương pháp mới, quy trình quản lý được viết lại theo cách mới, và áp dụng công nghệ quản lý hiện đại trong Tập đoàn.

Trong thời gian qua đã diễn ra những chuyển biến cơ bản và nhanh chóng trong nội bộ Tập đoàn DELTA. Nhu cầu hiện tại cần có mô hình chuẩn hóa các phương pháp quản lý, phối hợp giữa các phòng ban trong Tập đoàn, cùng nhau tương tác nắm bắt thông tin nhằm đưa ra định hướng và các quyết định chính xác. Ban lãnh đạo tập đoàn đã quyết định thành lập Dự án đào tạo: ”Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế SCOR”.

Buổi họp Kich-off của Ban điều hành dự án

Hoạt động chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR bao gồm 6 quy trình (Plan, Make, Source, Deliver, Return, Enable) – (lập kế hoạch, sản xuất dịch vụ, mua sắm, phân phối, logistics ngược, và hệ thống quy trình công nghệ). Việc đưa mô hình quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế SCOR sẽ là giải pháp giúp Tập đoàn đồng bộ hóa toàn bộ hệ thống quản lý lớn, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh.

Mục đích của chương trình đào tạo nhằm thay đổi phương pháp quản lý từ phòng ban sang phương pháp quản lý chuỗi cung ứng với các mục tiêu sau:    

  • Giúp các nhà quản lý có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng.
  • Giúp các nhà quản lý nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới.
  • Giúp các nhà quản lý có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Giúp các nhà quản lý có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
  • Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống.

Chương trình đào tạo khóa 1 sẽ diễn ra vào ngày 7, 8, 14, 15/7/2018 tại Phòng họp 1, D-Building, 81 Lạc Trung, Hà Nội dành cho quản lý cấp cao và cấp trung trên toàn hệ thống. Trên cơ sở hệ thống quản lý hiệu quả sẵn có của DELTA hiện nay, đây có thể coi là sự chuẩn bị cho viêc chuẩn hóa trên toàn hệ thống, đưa DELTA lên một trình độ cao hơn.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Bài viết liên quan