Phong trào thi đua “Công trường 5 sao”

DELTA phát động phong trào thi đua “Công trường 5 sao” dành cho các công trường của Tập đoàn trên khắp cả nước.

Đây là một trong các hoạt động thường xuyên mà Tập đoàn phát động tới các công trường với mục đích phát huy tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dự án, nâng cao hình ảnh Tập đoàn, khích lệ tạo động lực thi đua và kịp thời khen thưởng cho các công trường tiêu biểu.

Các tiêu chí chấm điểm được chia cụ thể theo 5 nội dung chính. Điểm tối đa cho mỗi nội dung là 10 điểm. Đó là: hình ảnh thương hiệu, an toàn vệ sinh, chất lượng thi công, tiết kiệm và môi trường làm việc. Ban đánh giá chuyên môn của Tập đoàn sẽ tới các công trường để hướng dẫn thực hiện và kiểm tra chấm điểm dựa theo các tiêu chí mà Ban tổ chức đã phố biến cho các công trường. 

Căn cứ vào các tiêu chí xếp hạng, Ban Tổ Chức sẽ tổng hợp và xếp loại tất cả các công trường. Phần thưởng sẽ được trao cho các công trường đạt xếp hạng từ 3 sao trở lên.

Bảng tiêu chí xếp hạng các công trường của DELTA

Lễ phát động phong trào sẽ diễn ra vào ngày 02/06/2018 và kết thúc trao thưởng vào ngày 01/09/2018 tại tầng 6, tòa nhà D-Building, 81 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Bài viết liên quan