DELTA Amazing Summer 2019

Tập đoàn Delta tổ chức chuyến du lịch hè 2019 cho toàn thể cán bộ công nhân viên văn phòng tại Lapaz Resort Tuần Châu, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh. Chăm lo đời sống và động viên tinh thần cho Cán bộ nhân viên là hoạt động thường niên hàng năm, được Tập đoàn […]