Tuyển dụng kỹ sư trẻ – Đồng hành để phát triển

Vị trí tuyển dụng, số lượng tuyển dụng và thời gian nhận hồ sơ: Vị trí tuyển dụng :        Kỹ sư xây dựng Thời gian nhận hồ sơ :    từ ngày 10/04/2019 Tiêu chí: Đối tượng : Sinh viên mới tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông thuộc các khoa xây […]