Sinh hoạt CLB Lãnh đạo tiềm năng DELTA với chủ đề: Quản lý dự án tổng thầu

Sáng 21/9/2019, CLB Lãnh đạo tiềm năng DELTA phối hợp cùng Phòng tổng thầu tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ với chủ  đề: Quản lý dự án Tổng thầu. Tham gia buổi sinh hoạt định kỳ có đại diện Ban Lãnh đạo DELTA, cán bộ phòng Tổng thầu...

Đọc tiếp