Tham quan các công trường DELTA 5 sao tại Hà Nội

Ngày 26/9/2019, P.TGĐ Nguyễn Đăng Quang – Trưởng ban chỉ đạo thi đua công trường 5 sao đã trực tiếp cùng các cán bộ liên quan, các chỉ huy trưởng các công trường tại Hà Nội và một sổ tỉnh lân cận tham quan thực tế hai công trường đạt công trường 5 sao tháng 8/2019: dự án Vinhomes Smart City và HDmon.

Tại hai dự án, các chỉ huy trưởng đã được tham quan và giới hiệu về mô hình tổ chức quản lý thi công, bố trí mặt bằng kho bãi hợp lý, đời sống làm việc sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án.. Từ đó học tập và áp dụng tại các công trường của mình. Tại buổi tham quan, P.TGĐ Nguyễn Đăng Quan đã trực tiếp kiểm tra từng hạng mục theo tiêu chí đánh giá công trường 5 sao cũng như chỉ đạo cho các chỉ huy các cán bộ cần thực hiện tốt việc thi công đảm bảo đầy đủ các tiêu chí của công trường DELTA: An toàn – chất lượng – hình ảnh.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

Bài viết liên quan