Tiêu điểm kinh tế: Tạo sân chơi bình đẳng cho nhà thầu xây dựng

Những bất cập trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng đang tạo ra “sân chơi vàng thau lẫn lộn”. Vậy đâu là giải pháp để tìm nhà thầu có năng lực thực sự nhằm triển khai các dự án đầu tư chất lượng và hiệu quả nhất?
Chủ tịch DELTA Group Trần Nhật Thành phát biểu trong phóng sự này.

Bài viết liên quan